Aanmeldingsformulier MZ-Club Holland

De contributie bedraagt € 29,— per kalenderjaar, per extra gezinslid betaal je €5,—.

Door het versturen van dit aanvraagformulier machtig ik de MZ-Club Holland:

tot wederopzegging de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van mijn bovengenoemde rekening (*) te incasseren.

Bij onterechte incasso kan ik dit laten terugboeken binnen 56 dagen.

Indien voor de NIET-optie wordt gekozen, a.u.b. de contributie overmaken op rekeningnummer 

NL49INGB0006259518 t.n.v. MZ-Club Holland, o.v.v. naam, woonplaats en contributiejaar.

De Algemene Gegevens Verordening 2018 verplicht ons dat wij duidelijk aangeven wat wij met uw gegevens doen en daarom geven wij onderstaande toelichting.


Ik weet door het lezen van onderstaande tekst hoe de MZ Club Holland met mijn gegevens omgaat en ik weet hoe ik daartegen bezwaar kan maken:

-    De secretaris zet al mijn gegevens in de alleen voor hem zichtbare complete ledenlijst: 

        lidmaatschapsnummer, naam, adres, telefoonnummer, emailadres en het bouwjaar van mijn oudste

        motorfiets met een Nederlands kenteken;

-    De secretaris vermeldt in het verenigingsorgaan de Pruttelpot dat ik lid ben geworden of dat ik stop

        als lid waarbij mijn naam, woonplaats en lidmaatschapsnummer worden genoemd. 

        Ik weet dat ik ook een kennismakingstukje of afscheidsboodschap aan kan leveren; 

-    De voorzitter, penningmeester, algemene reserve en leden van de commissies hebben een lijst waar 

        mijn naam, lidmaatschapsnummer, adres, telefoonnummer en emailadres op staan zodat zij bij 

        vragen die ik hen stel kunnen zien dat ik lid ben of mij kunnen bereiken voor vragen. 

        Ik weet dat ik kan verzoeken om zonder mijn adres of telefoonnummer of emailadres op die lijst te

        staan;

-    Ieder jaar staat er in het verenigingsorgaan de Pruttelpot een ledenlijst waarin ook mijn naam, 

        lidmaatschapsnummer, adres en telefoonnummer staan. Ik weet dat ik kan verzoeken om zonder

        mijn adres of zonder mijn telefoonnummer of helemaal niet op die lijst te staan;

-    De penningmeester gebruikt een lijst met namen om af te vinken of ik de contributie heb betaald of

        om mij te helpen herinneren aan het betalen van de contributie;

-    Dat, wanneer ik daarvoor toestemming heb gegeven om de contributie via een automatische

        incasso te innen,  de penningmeester de door mij verstrekte bankgegevens verwerkt;

-    De secretaris laat adresstickers maken zodat het verenigingsorgaan de Pruttelpot of andere 

        informatie per post naar mij kan worden verzonden;

-    De kascontrolecommissie kan bij de controle van de financiële stukken op een bankafschrift mijn 

        bankrekeningnummer en naam zien staan of mijn naam zien staan op een lijst met namen van 

        personen die de contributie hebben betaald;

-    De secretaris gebruikt het bouwjaar van mijn oudste motorfiets met een Nederlands kenteken om de

        aantallen oldtimers en youngtimers te kunnen bepalen. Alleen de aantallen oldtimers en 

        youngtimers worden daarna doorgegeven aan de FEHAC en gepubliceerd in het 

        verenigingsorgaan de Pruttelpot;

-    Dat mijn emailadres kan worden gebruikt om mij te informeren over evenementen of andere MZCH

        gerelateerde zaken. Ik weet dat bij een email aan meerdere leden de emailadressen in het 

        BCC-veld staan zodat deze door niemand kunnen worden gelezen.


Tijdens evenementen worden er foto’s of filmpjes gemaakt die worden opgenomen in het voor alle leden toegankelijke deel van het digitale archief en dat foto’s/filmpjes gedurende 1 jaar op de website te zien zijn om een sfeerbeeld te presenteren. 

Wanneer ik bezwaar heb tegen een foto of film waar ik of mijn motor op te zien zijn, weet ik dat  ik de secretaris schriftelijk kan verzoeken om die te verwijderen waarbij ik de bestandsnaam van die foto opgeef.

Ik weet dat de informatie die in het digitale archief staat exclusief voor de leden van de MZ Club Holland is.

Wanneer ik lid ben geworden krijg ik de toegangscode tot het digitale archief en ik verklaar dat ik dat ik deze niet aan derden zal geven. 


Datum gezien en akkoord:

Naam


Adres


Postcode / woonplaats


Telefoonnummer


Email


IBAN-rekeningnummer*


Merk motorfiets


Type motorfiets


Cylinderinhoud


Bouwjaar

                   

Aanvullende gegevens
Opmerkingen
Hoe ben je bij ons terechtgekomen?